?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 金寿?/title> <meta name="description" content="学习l过1982?985Q东北师范大学外语系p专业Q第二外语法语)Q获p语言文学学士学位1985?987Q进入东北师范大学古典文明史研究所d的古典文明史试办班,专业为埃及学Q第三外语d语)Q获l业证书1987?989Q东北师范大学古典文明史研究所获埃及学士学位Q硕士论文用p撰写Q?990?991Q进入西安外国语学院培训徯1991?992Qʎ德国曼v姆歌德学院接受专业d语培训,以优异成l通过“PNdS”考试1992?000Q在德国d堡大学埃及学研究所攻读博士学位Q主修埃及学、副修英语语a文学Q于2000q?0月获d堡大学埃及学博士学位1998Q参加日本早Eȝ大学考古队对底比斯阿蒙荷太普三世墓挖掘整理工?000Q参加v德堡大学赴埃及卢克烦官吏墓发掘工作工作经?989?990q_东北师范大学古典文明史研I所讲师Q教授象形文字入门课埃及学入门课2001q_被复旦大学作为特Dh才引q?001?006q_复旦大学历史学系Q副教授2003q_复旦大学“埃及研I中心”成立,担Q该中心主?006?011q_复旦大学历史学系Q教?012?017q_首都师范大学? /> <link type="text/css" href="/_css/_system/system.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/_upload/site/1/style/71/71.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/_upload/site/00/2c/44/style/100/100.css" rel="stylesheet"/> <LINK href="/_css/tpl2/system.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <LINK href="/_css/tpl2/default/default.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <LINK href="/_css/tpl/default/css.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <link type="text/css" href="/_js/_portletPlugs/sudyNavi/css/sudyNav.css" rel="stylesheet" /> <script language="javascript" src="/_js/jquery.min.js" sudy-wp-context="" sudy-wp-siteId="44"></script> <script language="javascript" src="/_js/jquery.sudy.wp.visitcount.js"></script> <script language="javascript" src="/_js/sudybase.js"></script> <script type="text/javascript" src="/_js/_portletPlugs/sudyNavi/jquery.sudyNav.js"></script> <link href="/_upload/tpl/01/8c/396/template396/css/index.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"><bdo id="eu4mk"></bdo><bdo id="eu4mk"></bdo><td id="eu4mk"></td><source id="eu4mk"></source><bdo id="eu4mk"></bdo><li id="eu4mk"></li><blockquote id="eu4mk"></blockquote><tbody id="eu4mk"></tbody><source id="eu4mk"></source><source id="eu4mk"><li id="eu4mk"><td id="eu4mk"></td></li></source><tbody id="eu4mk"></tbody><dd id="eu4mk"></dd><bdo id="eu4mk"></bdo><table id="eu4mk"><input id="eu4mk"><button id="eu4mk"></button></input></table><u id="eu4mk"></u><td id="eu4mk"></td><table id="eu4mk"></table><li id="eu4mk"></li><label id="eu4mk"></label><label id="eu4mk"></label><tbody id="eu4mk"></tbody><bdo id="eu4mk"></bdo><s id="eu4mk"></s><label id="eu4mk"></label><label id="eu4mk"></label><nav id="eu4mk"></nav><u id="eu4mk"></u><nav id="eu4mk"><label id="eu4mk"><td id="eu4mk"></td></label></nav><button id="eu4mk"></button><kbd id="eu4mk"><tbody id="eu4mk"><blockquote id="eu4mk"></blockquote></tbody></kbd><u id="eu4mk"></u><table id="eu4mk"></table><tbody id="eu4mk"></tbody><kbd id="eu4mk"></kbd><input id="eu4mk"></input><acronym id="eu4mk"></acronym><rt id="eu4mk"></rt><bdo id="eu4mk"></bdo><u id="eu4mk"></u><option id="eu4mk"></option><kbd id="eu4mk"></kbd><tbody id="eu4mk"></tbody><sup id="eu4mk"></sup><rt id="eu4mk"></rt><option id="eu4mk"></option><small id="eu4mk"></small><td id="eu4mk"></td><dd id="eu4mk"></dd><wbr id="eu4mk"></wbr><source id="eu4mk"></source> <sup id="eu4mk"></sup><input id="eu4mk"></input><button id="eu4mk"></button><s id="eu4mk"></s><wbr id="eu4mk"></wbr><strong id="eu4mk"></strong><input id="eu4mk"></input><bdo id="eu4mk"></bdo><rt id="eu4mk"></rt><legend id="eu4mk"></legend><rt id="eu4mk"></rt><li id="eu4mk"></li><label id="eu4mk"></label><label id="eu4mk"></label><wbr id="eu4mk"></wbr><nav id="eu4mk"></nav><samp id="eu4mk"></samp><blockquote id="eu4mk"></blockquote><label id="eu4mk"></label><blockquote id="eu4mk"></blockquote><s id="eu4mk"></s><u id="eu4mk"></u><s id="eu4mk"></s><object id="eu4mk"></object><tbody id="eu4mk"></tbody><samp id="eu4mk"></samp><blockquote id="eu4mk"></blockquote><tbody id="eu4mk"></tbody><tr id="eu4mk"></tr><small id="eu4mk"></small><rt id="eu4mk"></rt><u id="eu4mk"></u><button id="eu4mk"></button><bdo id="eu4mk"></bdo><tbody id="eu4mk"></tbody><label id="eu4mk"></label><strong id="eu4mk"></strong><li id="eu4mk"></li><source id="eu4mk"></source><legend id="eu4mk"></legend><source id="eu4mk"></source><code id="eu4mk"></code><table id="eu4mk"></table><tr id="eu4mk"></tr><kbd id="eu4mk"></kbd><strong id="eu4mk"></strong><small id="eu4mk"></small><xmp id="eu4mk"></xmp><div id="eu4mk"></div><u id="eu4mk"></u></div> <div class="box"> <div class="top"> <div class="logo"> <img src="/_upload/tpl/01/8c/396/template396/images/logo.png" width="342"/> </div> <div class="right_top"> <div class="jsc"> <a href="javascript:void(0)" onclick="shoucang(document.title,window.location)">加入收藏</a> | <a href="javascript:void(0)" onclick="SetHome(this,window.location)">设ؓ首页</a> </div> <div class="menu"> <div frag="面板17"> <div frag="H口17"> <div id="wp_nav_w17"> <ul class="wp_nav" data-nav-config="{drop_v: 'down', drop_w: 'right', dir: 'y', opacity_main: '-1', opacity_sub: '-1', dWidth: '0'}"> <li class="nav-item i1 "> <a href="http://www.89ws.cn/" title="首页" target="_self"><span class="item-name">首页</span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i2 "> <a href="/7810/list.htm" title="本系概况" target="_self"><span class="item-name">本系概况</span></a><i class="mark"></i> <ul class="sub-nav"> <li class="nav-item i2-1 "> <a href="/7810/list.htm" title="本系? target="_self"><span class="item-name">本系?/span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i2-2 "> <a href="/7811/list.htm" title="l织机构" target="_self"><span class="item-name">l织机构</span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i2-3 "> <a href="/7812/list.htm" title="专业讄" target="_self"><span class="item-name">专业讄</span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i2-4 "> <a href="/7813/list.htm" title="规章制度" target="_self"><span class="item-name">规章制度</span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i2-5 "> <a href="/7814/list.htm" title="旅游学系" target="_self"><span class="item-name">旅游学系</span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i2-6 "> <a href="/lxfs_10127/list.htm" title="联系方式" target="_self"><span class="item-name">联系方式</span></a><i class="mark"></i> </li> </ul> </li> <li class="nav-item i3 "> <a href="/7795/list.htm" title="新闻中心" target="_self"><span class="item-name">新闻中心</span></a><i class="mark"></i> <ul class="sub-nav"> <li class="nav-item i3-1 "> <a href="/7804/list.htm" title="新闻动? target="_self"><span class="item-name">新闻动?/span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i3-2 "> <a href="/7805/list.htm" title="通知公告" target="_self"><span class="item-name">通知公告</span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i3-3 "> <a href="/7806/list.htm" title="学术zd" target="_self"><span class="item-name">学术zd</span></a><i class="mark"></i> </li> </ul> </li> <li class="nav-item i4 "> <a href="/7796/list.htm" title="师资队伍" target="_self"><span class="item-name">师资队伍</span></a><i class="mark"></i> <ul class="sub-nav"> <li class="nav-item i4-1 "> <a href="/7816/list.htm" title="世界史教研室" target="_self"><span class="item-name">世界史教研室</span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i4-2 "> <a href="/7817/list.htm" title="中国古代史教研室" target="_self"><span class="item-name">中国古代史教...</span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i4-3 "> <a href="/7818/list.htm" title="中国q现代史教研? target="_self"><span class="item-name">中国q现代史...</span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i4-4 "> <a href="/7819/list.htm" title="专门史教研室" target="_self"><span class="item-name">专门史教研室</span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i4-5 "> <a href="/7820/list.htm" title="学生工作l? target="_self"><span class="item-name">学生工作l?/span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i4-6 "> <a href="/7821/list.htm" title="行政人员" target="_self"><span class="item-name">行政人员</span></a><i class="mark"></i> </li> </ul> </li> <li class="nav-item i5 "> <a href="/7797/list.htm" title="学术U研" target="_self"><span class="item-name">学术U研</span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i6 "> <a href="/7798/list.htm" title="人才培养" target="_self"><span class="item-name">人才培养</span></a><i class="mark"></i> <ul class="sub-nav"> <li class="nav-item i6-1 "> <a href="/7822/list.htm" title="本科生培? target="_self"><span class="item-name">本科生培?/span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i6-2 "> <a href="/7823/list.htm" title="研究生培? target="_self"><span class="item-name">研究生培?/span></a><i class="mark"></i> </li> </ul> </li> <li class="nav-item i7 "> <a href="/7799/list.htm" title="校友讉K" target="_self"><span class="item-name">校友讉K</span></a><i class="mark"></i> <ul class="sub-nav"> <li class="nav-item i7-1 "> <a href="/lxfs/list.htm" title="联系方式" target="_self"><span class="item-name">联系方式</span></a><i class="mark"></i> </li> <li class="nav-item i7-2 "> <a href="/xyhd/list.htm" title="校友zd" target="_self"><span class="item-name">校友zd</span></a><i class="mark"></i> </li> </ul> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div><div class="con"><div class="leftny"><div class="left_top"><img src="/_upload/tpl/01/8c/396/template396/images/left_top.png"/></div><div class="left_min"><div frag="面板8" width="21" height="100%" valign="top"><div frag="H口8" portletmode="columnList"><table ifrag="栏目" level="0" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tbl_columnlist" > <tr ifrag="栏目属? > <td class="tbl_columnlist_name" ifrag="栏目名称" ><a href="/7796/list.htm" title="师资队伍">师资队伍</a></td> </tr> <tr ifrag="子栏目列? > <td> <table ifrag="栏目" level="1" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" class="tbl_subcolumnlist" > <tr ifrag="栏目属? > <td ifrag="栏目名称" class="tbl_subcolumnlist_name" ><a href="/7816/list.htm" title="世界史教研室">世界史教研室</a></td> </tr> <tr ifrag="子栏目列? > <td> </td> </tr> </table><table ifrag="栏目" level="1" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" class="tbl_subcolumnlist" > <tr ifrag="栏目属? > <td ifrag="栏目名称" class="tbl_subcolumnlist_name" ><a href="/7817/list.htm" title="中国古代史教研室">中国古代史教研室</a></td> </tr> </table><table ifrag="栏目" level="1" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" class="tbl_subcolumnlist" > <tr ifrag="栏目属? > <td ifrag="栏目名称" class="tbl_subcolumnlist_name" ><a href="/7818/list.htm" title="中国q现代史教研?>中国q现代史教研?/a></td> </tr> </table><table ifrag="栏目" level="1" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" class="tbl_subcolumnlist" > <tr ifrag="栏目属? > <td ifrag="栏目名称" class="tbl_subcolumnlist_name" ><a href="/7819/list.htm" title="专门史教研室">专门史教研室</a></td> </tr> </table><table ifrag="栏目" level="1" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" class="tbl_subcolumnlist" > <tr ifrag="栏目属? > <td ifrag="栏目名称" class="tbl_subcolumnlist_name" ><a href="/7820/list.htm" title="学生工作l?>学生工作l?/a></td> </tr> </table><table ifrag="栏目" level="1" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" class="tbl_subcolumnlist" > <tr ifrag="栏目属? > <td ifrag="栏目名称" class="tbl_subcolumnlist_name" ><a href="/7821/list.htm" title="行政人员">行政人员</a></td> </tr> </table> </td> </tr> </table></div></div></div><div class="left_bott"><img src="/_upload/tpl/01/8c/396/template396/images/left_bott.png"/></div></div><div class="rightny"><div class="banner_ny"><div frag="面板9"><div frag="H口9"></div></div></div><div class="nybt"><div class="cnytit"><div frag="面板10"><div frag="H口10" portletmode="columnPath"><strong>当前位置Q?/strong><a href="/main.htm" target="_self">首页</a><span class='possplit'>  </span><a href="/7796/list.htm" target="_self">师资队伍</a><span class='possplit'>  </span><a href="/7816/list.htm" target="_self">世界史教研室</a></div></div></div></div><div class="right_nr"><div frag="面板11"><div frag="H口13"><h3 style="text-align:center;"><span style="font-family:宋体, simsun;font-size:20px;">金寿?/span></h3></div><div frag="H口14"><div class='wp_articlecontent'><div class='Article_Content'><p class="MsoNormal" style="layout-grid-mode:char"><strong style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-family:宋体;font-size:16px;">学习l过</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-41px;mso-char-indent-count:-2.57;layout-grid-mode:char;margin-left:41px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">1982</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">?/span><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">1985</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">Q东北师范大学外语系p专业 Q第二外语法语)Q获p语言文学学士学位</span></p><p class="MsoNormal" style="mso-para- text-indent:-43px;mso-char-indent-count:-2.71;layout-grid-mode:char;margin-left:-.11gd;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">1985</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">?/span><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">1987</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">Q进入东北师范大学古典文明史研究所d的古典文明史试办班,专业为埃及学Q第三外语d语)Q获l业证书</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-41px;mso-char-indent-count:-2.57;layout-grid-mode:char;margin-left:41px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">1987</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">?/span><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">1989</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">Q东北师范大学古典文明史研究所 获埃及学士学位Q硕士论文用p撰写Q?/span></p><p class="MsoNormal" style="layout-grid-mode:char"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">1990</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">?/span><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">1991</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">Q进入西安外国语学院培训徯</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-40px;mso-char-indent-count:-2.5;layout-grid-mode:char;margin-left:40px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">1991</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">?/span><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">1992</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">Qʎ德国曼v姆歌德学院接受专业d语培训,以优异成l通过?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">PNdS</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">”考试</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-41px;mso-char-indent-count:-2.57;layout-grid-mode:char;margin-left:41px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">1992</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">?/span><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">2000</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">Q在德国d堡大学埃及学研究所攻读博士学位Q主修埃及学、副修英语语a文学Q于</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2000</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">10</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">月获d堡大学埃及学博士学位</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-41px;mso-char-indent-count:-2.57;layout-grid-mode:char;margin-left:41px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">1998</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">Q参加日本早Eȝ大学考古队对底比斯阿蒙荷太普三世墓挖掘整理工?/span></p><p class="MsoNormal" style="layout-grid-mode:char"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">2000</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">Q参加v德堡大学赴埃及卢克烦官吏墓发掘工?/span></p><p class="MsoNormal" style="layout-grid-mode:char">  </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-41px;mso-char-indent-count:-2.57;layout-grid-mode:char;margin-left:41px;">  </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-141px;mso-char-indent-count:-7.0;layout-grid-mode:char;margin-left:141px;"><strong style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-family:宋体;font-size:16px;">工作l历</span></strong></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">1989?990</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q_东北师范大学古典文明史研I所</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">讲师Q教授象形文字入门课埃及学入门课</span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2001</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q_被复旦大学作为特Dh才引q?/span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2001</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2006</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q_复旦大学历史学系Q副教授</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-16px;mso-char-indent-count:-1.0;margin-left:16px;"><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2003</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q_复旦大学“埃及研I中心”成立,担Q该中心主?/span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2006</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2011</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q_复旦大学历史学系Q教?/span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2012</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2017</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q_首都师范大学历史学院Q教?/span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2017</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q至今:复旦大学历史学系Q教?/span></p><p class="MsoNormal" style="layout-grid-mode:char">  </p><p class="MsoNormal" style="layout-grid-mode:char">  </p><p class="MsoNormal"><strong style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-family:宋体;font-size:16px;">教学情况</span></strong></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">为本U生开䏀世界宗教文化史”、“史学原典导诠Z、“古代艺术简叜y,“古埃及文明”等评</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">为研I生开䏀象形文字入门”、“古埃及历史专题”、“古代西亚北非文献选读”等评?/span></p><p class="MsoNormal" style="margin-right:5px;"><strong style="mso-bidi-font-weight:normal"></strong></p><p class="MsoNormal" style="margin-right:5px;"><strong style="mso-bidi-font-weight:normal"></strong></p><p class="MsoNormal"><strong style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-family:宋体;font-size:16px;">U研成果</span></strong><strong style="mso-bidi-font-weight:normal"></strong></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">一</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">在国外埃及学专业刊物发表的论文:</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-32px;mso-char-indent-count:-2.0;margin-left:32px;"><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">1 “Bemerkungen zum pMünchen 809. </span><span lang="DE" style="font-size:16px;"><span style="font-size:14px;">Zum Verständnis des Begriffes hp,?in </span><em style="mso-bidi-font-style:normal"><span style="font-size:14px;">Discusssions in Egyptology</span></em><span style="font-size:14px;">, Vol. 48, 2000, pp. 89-94 </span></span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">Q英国)</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-32px;mso-char-indent-count:-2.0;margin-left:32px;"><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2 </span><span lang="DE" style="font-size:16px;"><span style="font-size:14px;">“Drei Bezeichnungen der Beamten in der Lehre für Merikare,?in </span><em style="mso-bidi-font-style:normal"><span style="font-size:14px;">Göttinger Miszellen</span></em><span style="font-size:14px;">, Vol. 180, 2001, pp. 89-95</span></span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">Qd国)</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-32px;mso-char-indent-count:-2.0;margin-left:32px;"><span lang="EN-US" style="font-size:16px;"><span style="font-size:14px;">3 “Ein Gottesurteil im pBoulaq X,?in </span><em style="mso-bidi-font-style:normal"><span style="font-size:14px;">Journal of the Economic and Social History of the Orient</span></em><span style="font-size:14px;">, Vol. 44, 2001, pp. 95-102</span></span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">Q荷兎ͼ本刊物被</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">Art & Humanities Citations Index</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">收录</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">)</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-32px;mso-char-indent-count:-2.0;margin-left:32px;"><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">4 </span><span lang="DE" style="font-size:16px;"><span style="font-size:14px;">“Der Gott oder der menschliche Richter,?in </span><em style="mso-bidi-font-style:normal"><span style="font-size:14px;">Discussions in Egyptology</span></em><span style="font-size:14px;">, Vol. 55, 2003, pp. 50-56</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-32px;mso-char-indent-count:-2.0;margin-left:32px;"><span lang="DE" style="font-size:16px;"><span style="font-size:14px;">5 “Richten und Schlichten im alten Aegypten,?in </span><em style="mso-bidi-font-style:normal"><span style="font-size:14px;">Studien zur Altägyptischen Kultur</span></em><span style="font-size:14px;">, Vol. 31, 2003, pp. 225-233 </span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-32px;mso-char-indent-count:-2.0;margin-left:32px;"><span lang="DE" style="font-size:16px;"><span style="font-size:14px;">6 “Der Furchtsame und Unschuldige im Gericht,?in </span><em style="mso-bidi-font-style:normal"><span style="font-size:14px;">Journal of Near Eastern Studies</span></em><span style="font-size:14px;">, Vol. 62, 2003</span></span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">Q?/span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">国</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">Q?/span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">本刊物被</span><span lang="DE" style="font-size:14px;">Art & Humanities Citations Index</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">收录</span><span lang="DE" style="font-size:14px;">)</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-32px;mso-char-indent-count:-2.0;margin-left:32px;"><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">7 </span><span lang="DE" style="font-size:16px;"><span style="font-size:14px;">“Über die direkte Rede im alten Ägypten,?in </span><em style="mso-bidi-font-style:normal"><span style="font-size:14px;">Discussions in Egyptology</span></em><span style="font-size:14px;">, Vol. 59, 2004, pp. 31-46</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-32px;mso-char-indent-count:-2.0;margin-left:32px;"><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">8 </span><span lang="DE" style="font-size:16px;"><span style="font-size:14px;">“Vier Formen der Gesetzgebung des Königs im alten Ägypten,?in </span><em style="mso-bidi-font-style:normal"><span style="font-size:14px;">Discussions in Egyptology</span></em><span style="font-size:14px;">, Vol. 65, 2005, pp. 67-80</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:left;text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;text-align:left;margin-left:24px;">  </p><p class="MsoNormal" style="text-align:left;text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;text-align:left;margin-left:24px;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?在国内刊物发表的中英文论文和文章</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:left;text-align:left;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">1</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《古代埃及h征服M的尝试》《社会科学战Uѝ?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2002</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q第</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">4</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:left;text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;text-align:left;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">2</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《文化传播在古代埃及早期国家形成q程中所L作用》《社会科学战Uѝ?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2003</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q第</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">6</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:left;text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;text-align:left;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">3</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《论古代西亚和北非文明中的几U回忆模式》《史学理论研I?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2004</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q第</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:left;text-align:left;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">4</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《在希望与绝望之间》《史学集刊?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2005</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q第</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">1</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:left;text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;text-align:left;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">5</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《古代埃及h的来世观念与王陵内外部构造的关系》《学术研I?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2005</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q第</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">10</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:left;text-align:left;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">6</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《神赐的儿子与神生的儿子》《社会科学战Uѝ?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2005</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q第</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">6</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">7</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《从古代埃及‘说教文’看当时妇女的地位》,《山东社会科学?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2006</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q第</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">8</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《论新王国时期埃及h的生死观》,《世界历双Ӏ?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2007</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q第</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">3</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">9</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《自然崇拜、王权和权》,《北大史学》第</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">12</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">期,北京大学出版C?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2007</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q?/span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">10</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《今生与永恒Q古代埃及h的今生在其永恒概念中的位|》,《诗与史Q世界诸文明的历史书写》,复旦史学集刊W二辑,复旦大学出版C?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2007</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q?/span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">11</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《评扬·阿斯曼的〈文化的记忆〉》,《外国史学名著导诅R,复旦大学出版C?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2007</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q?/span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-27px;mso-char-indent-count:-1.68;margin-left:27px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">12</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《评特夫的〈东方专制主义〉》,《外国史学名著导诅R,复旦大学出版C?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2007</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q?/span></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">13</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《古代埃及官吏的说话艺术》,《古代文明?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2008</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q第</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">4</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">14</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《古代埃及h的外族观c,《世界历双Ӏ?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2008</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q第</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">4</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">15</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《古代埃及妇奛_庙中的C和职能》《山东社会科学?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2009</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q第</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">1</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="DE" style="font-family:宋体;font-size:14px;">16</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《西方列强扩张和竞争中的埃及和埃及学》,《古代文明?/span><span lang="DE" style="font-size:14px;">2009</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q第</span><span lang="DE" style="font-size:14px;">2</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="DE" style="font-family:宋体;font-size:14px;">17</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《古代埃及妇奛_位ƈ不特D》,《中国社会科学报?/span><span lang="DE" style="font-size:14px;">2009</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q?/span><span lang="DE" style="font-size:14px;">11</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span><span lang="DE" style="font-size:14px;">19</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">18</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《古代埃及早期统一的国家Ş成过E》,</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《世界历双Ӏ?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2010</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q第</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">3</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">29</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《古代埃及方碑所见证的历双Ӏ,《中国社会科学报?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2010</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">8</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">19</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">20</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《法老的埃及——从惌和虚构到一门学U》,《中国社会科学报?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2010</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">10</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">26</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">21</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《古代埃及王权与权之间的互动和联动》,《北京大学学报?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2010</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q第</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">6</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">22</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《内生与杂糅视野下的古埃及文明v源》,《中国社会科学?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2012</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q第</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">12</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">23</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《古代埃及文明生成过E中的‘天、地、h’》,《中国社会科学报?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2013</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">1</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">18</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">24</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《古代埃及h的时间观c,《文汇报?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2013</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">9</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">23</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">25</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《远古文明的归宿——埃及博物馆的艰隑օZ路》,《中国社会科学报?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2014</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">10</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">8</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">26 “On the Formation of the early territorial State in Ancient Egypt? </span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《世界历双Ӏ(英文版)Q?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2014</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q第</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">1</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">27</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《古代埃及法老的性》,《中国社会科学报?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2014</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">10</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">22</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">28</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《评q扬</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">·</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">阿斯曼的文化记忆理论》,《历史与思想》第一辑,</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2014</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q?/span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">29</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《蒙与德国的古典学》,《史学理论研I?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2015</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q第</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">3</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">30</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《论古代埃及l济的特征》,《世界历双Ӏ?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2015</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q第</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">5</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">31</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《古代地中v区域的酒文化》,《全球史评论?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2015</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q第</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">9</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">32</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《马克斯韦伯的情感生zR,《世界历史评论?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2015</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q第</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">33</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《从z克菲勒博物馆看今昔巴勒斯坦》,《文汇学人》第</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">263</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">期,</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2016</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">10</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">14</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">34</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《记忆与惌中的亚历山大大帝的棺材和陵墓》,《中东研I?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2016</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q第</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span></span><strong style="mso-bidi-font-weight:normal"></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">35</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《古代埃及与轴心时代》,《世界历史评论?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2017</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q第</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">1</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">期,W?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">114-133</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span></span><strong style="mso-bidi-font-weight:normal"></strong></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">36</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《从写给死者的信看古埃及妇女的C会C》《历史研I?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2017</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q第</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">37</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《萨的诗与埃及的木乃伊》《文汇学人》第</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">289</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">期,</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2017</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">4</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">21</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">38</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《扬</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">·</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">阿斯曼的文化记忆理论》,《外国语文?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2017</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q第</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">39</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《发现和重构古埃及文明》,中国C会U学院考古研究所~《埃及考古专题十三讌Ӏ,中国C会U学出版C?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2017</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q版</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">41</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《埃及考古的发端与现状》中国社会科学院考古研究所~《埃及考古专题十三讌Ӏ,中国C会U学出版C?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2017</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q版</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">42</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《古埃及人的来世观念和墓葬习俗》,南京博物院编《法?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">·</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">王》,译林出版C?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2016</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q版</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">43</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《古埃及人的圣世界》,成都金沙遗址博物馆编《古埃及Q法老与的世界》,四川人民出版C?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2017</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q版</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">44</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《埃及文明的再发现》,国家图书馆编《部U领导历史文化讲座》,国家图书馆出版社</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2017</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q版</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">45</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《两千多q的{待Q——克娄巴Ҏ的真实自我》,《文汇学人》第</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">310</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">期,</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2017</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">9</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">15</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">日,</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">4</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">8</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">46</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《马克斯</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">·</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">韦伯“以学术为志业”发表一癑֑q》《文汇报?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2017</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">11</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">24</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">47</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《第一ơ世界大战前后d国学界对文化概念的曲解和滥用》,《新史学》第</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">20</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">辑,</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2017</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">12</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">48</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《战争、阴谋和爱情Q区域网l中的埃及与赫梯关系》,《全球史评论》第</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">13</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">辑,</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2017</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q?/span></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">49</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《布克哈特与文化双Ӏ,《世界历史评论?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2017</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q?/span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">50</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《从马克?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">·</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">韦伯所说的“坚如钢的外壳”说赗,《新史学》第十九辑,</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2017</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q?/span></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">51</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《古埃及人如何徏构他者Ş象》,《光明日报?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2017</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">11</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">13</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">52 </span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《古埃及木乃伊何以成为欧zh的药材》《文汇报?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2018</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">3</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">23</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">53 </span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《从斯芬克斯之谜到斯芬克斯之吠Z—一个古老概늚延箋和演变》,《文汇报?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2018</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">8</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">17</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-16px;mso-char-indent-count:-1.0;margin-left:16px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">54</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;"><</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">埃及古文?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">>:</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">以一׃力创造埃及学的里E碑》《澎湃新闅R?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2018</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">4</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">21</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">55</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《象形文字的破译与埃及考古学的诞生》《光明日报?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2018</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">6</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">18</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?/span></p><p class="MsoNormal" style="font-size:14px;">  </p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?参编和独立出版的著作</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-16px;mso-char-indent-count:-1.0;margin-left:16px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">1</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《古埃及宗教》,载于汉尼希、朱威烈ȝQ《hcL期文明的“木乃伊”——古埃及文化求实》,江人民出版C,</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">1988</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q版</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:left;text-align:left;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">2</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《法老——戴王冠的h间之》,上v辞书出版C?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2003</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q版</span></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">3</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《永恒的辉煌——古代埃及文明》,复旦大学出版C?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2003</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q版</span></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">4</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《世界古代中世纪双Ӏ,复旦大学出版C?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2005</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q版Q与黄洋Qn立行合著</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">5</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《辞,上v辞书出版C?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2009</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q版Q编写了古代埃及、两x域和古代以色列相兌?/span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">6</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《大辞v·世界历史分卷》,上v辞书出版C,</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2011</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q版Q编写了古代埃及、两x域和古代以色列相兌?/span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">7 </span><em style="mso-bidi-font-style:normal"><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">Richten und Schlichten. Formen, Normen und Werte der altägyptischen Rechtskultur</span></em><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">Q调解与审判Q古埃及法文化的形式、准则和价|Qd国康斯坦茨大学出版社</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2014</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q?/span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">8</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《古代近东教谕文学》上下卷Q昆仑出版社</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2015</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q_与李政等人合著,~写埃及部分</span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">9</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《古埃及亡灵书》商务印书馆</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2016</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q?/span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">10</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《古埃及Q法老与的世界》图录,四川人民出版C?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2017</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q?/span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;font-size:14px;margin-left:24px;">  </p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?独立或者参与完成的N</span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">1</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《古代埃及h的来世观c,复旦大学青年学者项目,</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2003</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q?/span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">2</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《节日与仪式在古代文明中的v源和功能》,复旦大学亚洲研究中心目Q?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2005</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q?/span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">3</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《古代近东的教谕文学》,北京大学教育部h文科学重点研I基地项?/span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">4</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《西Ҏ象中的东斏V,为复旦大学教育部人文U学重点研究基地目</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">5</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《古代埃及亡灵书》,国家C基金后期资助目</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">6</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《亡灵书研究》,北京市h才强教项?/span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">7</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">李政LQ《古代近东文学》,教育部哲学社会科学研I大攻关项?/span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">8</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">向荣、黄z主持:《世界文明史》,教育部哲学社会科学研I大攻关项?/span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">9</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">谢维扬主持:《中国国家v源研I的理论与方法》,国家C基金重大目</span></p><p class="MsoNormal"><strong style="mso-bidi-font-weight:normal"></strong></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?译工作</span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">1 </span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">陈连庆著Q张政烺校:《曶鼎铭文研I》,东北师范大学出版C,</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">1988</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q版</span></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">2 </span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">张政烺、日知编Q《云梦竹Q秦律十八种》,吉林文史出版C,</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">1990</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q版?/span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">3</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">布克哈特Q《关于世界历史问题的思考》,陈恒Q耿相C~:《新史学》第四辑Q大象出版社</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2005</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q?/span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">4 </span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">L伊森Q《历史方法论》,刘北成,陈新ȝQ《史学理本》,北京大学出版C,</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2006</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q?/span></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">5 </span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">布克哈特Q《世界历史沉思录》,北京大学出版C,</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2007</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q?/span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">6</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《普塔荷太普说教文》,陈恒Q耿相C~:《新史学》第七辑Q大象出版社</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2007</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q?/span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">7</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">《ؓ马里卡瑞撰写的说教文》,陈恒Q耿相C~:《新史学》第九辑Q大象出版社</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2009</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q?/span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-16px;mso-char-indent-count:-1.0;margin-left:16px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">8 </span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">扬·阿斯曼Q《关于文化记忆理论》,《历史与思想》第一辑,江大学出版C?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2014</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q?/span></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">9 </span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">扬·阿斯曼Q《文化记忆》,北京大学出版C?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2015</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q?/span></span></p><p class="MsoNormal" style="font-size:14px;">  </p><p class="MsoNormal"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">?与国外学界的学术交流</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-16px;mso-char-indent-count:-1.0;margin-left:16px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">1 2006</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">qʎ埃及开|大学访?/span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-16px;mso-char-indent-count:-1.0;margin-left:16px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">2 2009</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">10</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">月应邀赴去新西兰奥克兰大学做学术报告,题目?/span></span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">“The Art of Hearing in ancient Egypt?/span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-16px;mso-char-indent-count:-1.0;margin-left:16px;"><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">3 2011</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">7</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">月至</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">8</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">月ʎ德国柏林自由大学和洪堡大学进行学术交活?/span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-16px;mso-char-indent-count:-1.0;margin:0cm 5px 0px 16px;"><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">4 2013</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">月ʎ国布朗大学访学</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-16px;mso-char-indent-count:-1.0;margin:0cm 5px 0px 16px;"><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">5 2016</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">qʎ国驻耶\撒冷考古研究所访学q作学术报告Q题目ؓ</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;"> “Listening as a Medium of achieving social Harmony in ancient Egypt?/span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2017</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q参加法国巴黎高{研I题ؓ《古代文明中的野蛮h》的工作坊ƈ作学术报告,题ؓ</span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">“The Concept of Barbarian in Ancient Egypt?/span></p><p class="MsoNormal">  </p><p class="MsoNormal"><strong style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-family:宋体;font-size:16px;">获得的奖励和荣誉</span></strong><strong style="mso-bidi-font-weight:normal"></strong></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">1 2012</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q获得了由埃及文化部颁发的奖章和奖状</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-16px;mso-char-indent-count:-1.0;margin-left:16px;"><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">2 2013</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q入选国家百千万人才工程Q被授予“有H出贡献中青q专家”荣誉称?/span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">3 2015</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q获得政府特D|?/span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-16px;mso-char-indent-count:-1.0;margin-left:16px;"><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">4 2015</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q_论文?/span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">内生与杂p视野下的古埃及文明h》获得第七届高等学校U学研究优秀成果三等?/span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-16px;mso-char-indent-count:-1.0;margin-left:16px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">5 2017</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q被聘ؓ中国C会U学院外国考古研究中心学术委员</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-16px;mso-char-indent-count:-1.0;margin-left:16px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">6 </span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">担Q中国世界古代史学会副会长</span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-16px;mso-char-indent-count:-1.0;margin-left:16px;">  </p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-20px;mso-char-indent-count:-1.0;margin-left:20px;"><strong style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-family:宋体;font-size:16px;">C会工作</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-16px;mso-char-indent-count:-1.0;margin-left:16px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">2003</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q被聘ؓ上v艺术节中心D办的“古埃及国宝展”学术顾问ƈ赴埃及商谈展品事?/span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">2016</span><span style="font-size:16px;font-family:宋体;"><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q被聘ؓ南京博物院D办的“法?/span><span lang="EN-US" style="font-size:14px;">·</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">王——古埃及文明和中国汉代文明展”学术顾?/span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-24px;mso-char-indent-count:-1.5;margin-left:24px;"><span lang="EN-US" style="font-family:宋体;font-size:14px;">2017</span><span style="font-family:宋体;font-size:14px;">q担L都金沙遗址博物馆“古埃及Q法老与的世界文物展”学术顾?/span></p><p class="MsoNormal" style="text-indent:-16px;mso-char-indent-count:-1.0;margin-left:16px;">  </p><p><br /></p></div></div></div></div></div></div><div class="clear"></div></div></div><div class="foot"><div class="foot_nr"><div frag="面板12"><div frag="H口12"></div><div frag="H口15"><div class="articlecontent " > <p>版权所有?011复旦大学历史学系</p> </div></div></div></div> </div><script type="text/javascript" _ue_org_tagname="script">// 讄Z? function SetHome(obj,vrl){ try{ obj.style.behavior='url(#default#homepage)';obj.setHomePage(vrl); } catch(e){ if(window.netscape) { try { netscape.security.PrivilegeManager.enablePrivilege("UniversalXPConnect"); } catch (e) { alert("此操作被览器拒l!\n请在览器地址栏输?ldquo;about:config”q回车\n然后?[signed.applets.codebase_principal_support]的D|ؓ'true',双击卛_?); } var prefs = Components.classes['@mozilla.org/preferences-service;1'].getService(Components.interfaces.nsIPrefBranch); prefs.setCharPref('browser.startup.homepage',vrl); }else{ alert("您的览器不支持Q请按照下面步骤操作Q?.打开览器设|?.点击讄|页?.输入Q?+vrl+"点击定?); } } } // 加入收藏 兼容360和IE6 function shoucang(sTitle,sURL) { try { window.external.addFavorite(sURL, sTitle); } catch (e) { try { window.sidebar.addPanel(sTitle, sURL, ""); } catch (e) { alert("加入收藏p|Q请使用Ctrl+Dq行d"); } } }</script> <a href="http://www.89ws.cn/">Ϻ3</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> <image src="/_visitcount?siteId=44&type=3&articleId=191486" style="display:none" width="0" height="0"></image>