?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 2017q历史系、旅游系士研究生招生复试名?Q科学学位)

 • 历史p(中国双Ӏ世界史Q(包括文史研究院)Q剩余招生计划:12

  序号

  姓名

  考生~号Q后5位)

  复试专业

  思想政治理论

  p一

  历史学综?/span>

  初试d

  备注

  1

  王超

  08292

  中国?/span>

  75

  78

  258

  411

    

  2

  王业?/span>

  08341

  中国?/span>

  75

  68

  242

  385

  文史研究?/span>

  3

  怺?/span>

  08232

  中国?/span>

  61

  78

  243

  382

    

  4

  刘冰

  08198

  中国?/span>

  71

  83

  220

  374

    

  5

  张一?/span>

  08288

  中国?/span>

  76

  64

  228

  368

  文史研究?/span>

  6

  高飞

  08249

  中国?/span>

  70

  69

  223

  362

    

  7

  p

  08254

  中国?/span>

  61

  68

  224

  353

    

  8

  张攸?/span>

  08355

  世界?/span>

  68

  72

  243

  383

    

  9

  张瑶?/span>

  08358

  世界?/span>

  75

  87

  205

  367

    

  10

  班梦?/span>

  08370

  世界?/span>

  60

  73

  232

  365

    

  11

  胡涛

  08366

  世界?/span>

  66

  63

  228

  357

    

  12

  黄蓉

  08375

  世界?/span>

  76

  81

  191

  348

    

  13

  `?/span>

  08353

  世界?/span>

  65

  77

  204

  346

    

  14

  张姝z?/span>

  08359

  世界?/span>

  63

  83

  190

  336

    

  15

  马梨?/span>

  08376

  世界?/span>

  66

  61

  196

  323

    

  16

  姚沅?/span>

  08373

  世界?/span>

  72

  60

  190

  322

  数民族骨干计划

    


  旅游p,剩余招生计划Q?/span>1

  序号

  姓名

  考生~号Q后5位)

  复试专业

  思想政治理论

  p一

  数学?/span>

  旅游?/span>

  初试d

  备注

  1

  郭琦

  14545

  旅游理

  74

  78

  98

  122

  372

    

  2

  李玉?/span>

  14540

  旅游理

  69

  70

  101

  125

  365

    

  3

  傲?/span>

  14549

  旅游理

  56

  61

  65

  96

  278

  数民族骨干计划

    

  复旦大学历史pR旅游系

  2017q?/span>3?/span>


  版权所有?011复旦大学历史学系

  Ϻ3